Torgovye-pomeshchenija, Ľ. Zúbka, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Torgovye-pomeshchenija, Ľ. Zúbka, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Новинка:

CHastnye-doma, Janka Alexyho, prodazha, Piešťany, Slovakia

Janka Alexyho, Banka

3-komnatnaya, M. Bela, prodazha, Piešťany, Slovakia

M. Bela, Piešťany

CHastnye-doma, Štúrova, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Štúrova, Červeník

CHastnye-doma, Hrachovište, prodazha, Nové Mesto nad Váhom, Slovakia

Hrachovište, Hrachovište

3-komnatnaya, Bananská, prodazha, Piešťany, Slovakia

Bananská, Banka

1-komnatnaya-studija, Bananská, prodazha, Piešťany, Slovakia

Bananská, Banka

4-komnatnaya, Díčova, prodazha, Piešťany, Slovakia

Díčova, Piešťany

3-komnatnaya, Díčova, prodazha, Piešťany, Slovakia

Díčova, Piešťany