Коммерческие объекты

Torgovye-pomeshchenija, Ľ. Zúbka, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Torgovye-pomeshchenija, Ľ. Zúbka, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Новинка:

Ofisy, Kollárova, arenda, Piešťany, Slovakia

Ofisy, Kollárova, arenda, Piešťany, Slovakia

Новинка:

Torgovye-pomeshchenija, Štefánikova, prodazha, Piešťany, Slovakia

Štefánikova, Piešťany

oteli-i-pansionaty, prodazha, Piešťany, Slovakia

Moravany nad Váhom

Torgovye-pomeshchenija, Piešťanská, prodazha, Nové Mesto nad Váhom, Sl

Torgovye-pomeshchenija, Piešťanská, prodazha, Nové Mesto nad Váhom, Sl

Piešťanská, Nové Mesto nad Váhom

Sklady-i-zaly, Ľ. Zúbka, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Ľ. Zúbka, Hlohovec

Sklady-i-zaly, Vansovej, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Vansovej, Hlohovec

Sklady-i-zaly, Kalinčiakova, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Kalinčiakova, Hlohovec

Pomeshchenija-obshchepita, Dominika Tatarku, prodazha, Piešťany, Slova

Dominika Tatarku, Piešťany