Коммерческие объекты

Torgovye-pomeshchenija, Ľ. Zúbka, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Torgovye-pomeshchenija, Ľ. Zúbka, prodazha, Hlohovec, Slovakia

Новинка:

Ofisy, A. Hlinku, arenda, Piešťany, Slovakia

Ofisy, A. Hlinku, arenda, Piešťany, Slovakia

Новинка:

Ofisy, Kollárova, arenda, Piešťany, Slovakia

Ofisy, Kollárova, arenda, Piešťany, Slovakia

Новинка:

Torgovye-pomeshchenija, Štefánikova, prodazha, Piešťany, Slovakia

Štefánikova, Piešťany

Torgovye-pomeshchenija, Teplická, arenda, Piešťany, Slovakia

Torgovye-pomeshchenija, Teplická, arenda, Piešťany, Slovakia

Teplická, Piešťany

Ofisy, Sasinkova, arenda, Piešťany, Slovakia

Ofisy, Sasinkova, arenda, Piešťany, Slovakia

Sasinkova, Piešťany

Torgovye-pomeshchenija, Vrbovská cesta, prodazha, Piešťany, Slovakia

Vrbovská cesta, Piešťany

Torgovye-pomeshchenija, Vrbovská cesta, prodazha, Piešťany, Slovakia

Vrbovská cesta, Piešťany

Torgovye-pomeshchenija, Vrbovská cesta, prodazha, Piešťany, Slovakia

Vrbovská cesta, Piešťany